You are here: Home Мэдээ мэдээлэл Нэг цонхны үйлчилгээ Танилцуулга

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

Нэг цонхны үйлчилгээ PDF Хэвлэх И-мэйл

Ховд аймгийн нэг цонхны үйлчилгээ нь 2009 оны 11 сард байгуулагдсанаас хойш өдгөө хүртэл тогтмол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Иргэдэд Ниймгийн халамж, Нийгмийн даатгал,  Иргэний бүртгэлийн  гэсэн 3  байгууллага иргэдэд үйлчилгээгээ хүргэн ажиллаж байна.

1.УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС


bayaraa

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭГЧ Б.БАЯРАА

УТАС 95438688

Иргэдэд үйлчлэх үйл ажиллагаа: гэрлэлтийн бүртгэл, гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл, нас баралтын бүртгэл,шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлүүд

- Гэрлэлт бүртгэл

- Гэрлэлт сэргээлт

- Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл

- Нас барсны бүртгэл

Иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэл:

- Шилжин ирэгсдийн бүртгэл

- Шилжин явагсдын бүртгэл

- Орон нутаг доторх шилжилтийн бүртгэл

- эцэг тогтоох бүртгэл, үрчлэлтийн бүртгэл овог, эцгийн нэр, нэр өөрчлөх бүртгэл иргэний шинэчилсэн бүртгэл буюу биеийн давхцахгүй өгөгдөл хурууны хээ

- Төрөлт

- Үрчлэлтийн бүртгэл

- Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл

- Эцэг тогтоох бүртгэл

- Цахим үнэмлэх захиалах

- Цахим үнэмлэх тараах

horloo

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭГЧ Л.СОДГЭРЭЛ

УТАС: 95758846

Иргэдэд үйлчлэх үйл ажиллагаа: эцэг тогтоох бүртгэл, үрчлэлтийн бүртгэл овог, эцгийн нэр, нэр өөрчлөх бүртгэл иргэний шинэчилсэн бүртгэл буюу биеийн давхцахгүй өгөгдөл хурууны хээ

- Төрөлт

- Үрчлэлтийн бүртгэл

- Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл

- Эцэг тогтоох бүртгэл

- Цахим үнэмлэх захиалах

- Цахим үнэмлэх тараах


2.НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

badam

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН Н.ОЙДОВНЯМ

УТАС: 80144084

Иргэдэд үйлчлэх үйл ажиллагаа: ахмад настан болон хөгжлийн бэрэхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх нийгмийн халамжийн бүхий л төрлийн хөнгөлөлт, тэтгэмж, Жаргалант сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагаа

- Ахмад настан болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийн түлшний хөнгөлөлт

- Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

- Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эмчилгээ, унааны зардал

- Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний рашаан сувилал хөнгөлөлт

- Гэнэтийн аюул ослоос болж орон гэргүй болсон иргэдийн асуудал

- 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэдийн халамж үйлчилгээ

- Гэр оронгүй тэнэмэл иргэний НХ-ийн асуудал

- Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 нас хүрээгүй хүүхдийн нийгмийн халамж үйлчилгээ

- Хорих газраас суллагдсан орон гэргүй иргэдийн нийгмийн асуудал

zolo

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН Б.МӨНХЗУЛ

УТАС 89019515

- Халамжийн өндөр настны тэтгэвэр

- Группын тэтгэвэр

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламж

- Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

-Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламж

- Жирэмсэн, нярай хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж

- Алдарт эхийн 1,2 дугаар одонгийн бүртгэл, тэтгэмж

- Алдар цолтой ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламж

hudulmur

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ОТГОНТУЯА

УТАС 99935422

Иргэдэд үйлчлэх үйл ажиллагаа: олон хүүхэдтэй эхийн 1,2-р одон, жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж, ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

- Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж

-Алдарт эх 1, 2 –р одонтой эхэд үзүүлэх үйлчилгээ

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд олгох нэг удаагийн тэтгэмж

- Хорих ангиас суллагдсан өөрийн орон гэргүй иргэн үзүүлэх нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

- Гэнэтийн аюул, осолын улмаас орон гэргүй болсон өрхөд үзүүлэх тусламж

2 ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж буй өрх иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж

- Ахмад настны асаргаа

- Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламж

- Бүтэн өнчин хүүхдийн асаргаа

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асаргаа

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаа

- 3 ба түүнээс дээш тооны бага насны /14 хүртлэх насны / өрх толгойлсон эх эцэгт олгох тэтгэмж

3.НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

daatgal

МЭРГЭЖИЛТЭН Б.УРАНЧИМЭГ

УТАС 99430017

Иргэдэд үйлчлэх үйл ажиллагаа: - хэрэглэгчийн программ, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн дэвтэр баталгаажуулалт, шилжилт хөдөлгөөн, нийгмийн даатгалын хуулийн зөвлөгөө зөвлөмж, өргөдөл, санал гомдол хүлээж авна, тэтгэвэр тогтоолгох материал шалгаж зөвлөгөө өгөх, сайн дурын даатгалын бүртгэл

- Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох хуулийн хэрэгжилтэнд иргэдийг бүртгэх

- Баталгаажилтын хуудас тараах

- 1991-1994 онуудад тэтгэвэрт гарсан иргэдийг бүртгэх

- Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажилт

- НД-ын болон ЭМ-н даатгалын Шилжилт хөдөлгөөн

- НД-ын хуулийн зөвлөгөө

- Иргэдийн НД-тай холбоотой· өргөдөл гомдол хүлээж авах

- СДД бүртгэл

- Сургалт сурталчилгаа хариуцах


 
Find us on Facebook
Follow Us