Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС PDF Хэвлэх И-мэйл

 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох

Боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

 

Б.ГАНБОЛД

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №214, утас:99438912

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

 

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайлалыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх, гадаад харилцаа, цахим мэдээллийн асуудлыг эрхлэх

 


Д.НЯМАА

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН, ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН УХААНЫ ДОКТОР

Өрөөний № 215 Утас:99438624, 93017014

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Аймгийн· Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, Тамгын газраас Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр баримтлах бодлого, чиглэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, гадаад айлчлал, арга хэмжээ зохион байгуулах, шийдвэр гаргахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэхtzuh_otgonhishig

ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 220, утас: 99479927

 И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

 Аймгийн хэмжээний төрийн байгууллага, албан тушаалтанд амаар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан, хуулийн хугацаанд хөнгөн шуурхай барагдуулах, хариу өгөх, судалж нэгдсэн дүгнэлт, мэдээ тайлан гаргах

 


 

Т.АЛИМАА

СУМ, БАЙГУУЛЛАГА, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 219 

И-мэйл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, түүний эрхлэх асуудлын хүрээний· албан байгууллагууд, сумдын дотоод ажилд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө· өгөх, тайлан мэдээг нэгтгэх, аймгийн болон Засаг даргын шагналд тодорхойлогдсон иргэдийн материалыг холбогдох газарт нь уламжилж шийдвэрлүүлэх, аймгийн үйл ажиллагааны мэдээг сар бүр ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

 

Б.НЯМДЭЛГЭР

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Өрөөны № 314, утас 91705705

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ,

Засаг даргын тамгын газрын төсөв санхүү хариуцна.

ЗДТГ-ын батлагдсан төсвийг хуваарийн дагуу зарцуулж, төсөв төлөвлөж, санхүүгийн мэдээ тайланг тайлант хугацаанд гарган удирдлагууд болон олон нийтэд мэдээлэх, хөрөнгийн ашиглалт болон санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавих үүрэг гүйцэтгэнэ. Удирдлагууд болон харилцагч байгууллагуудыг үнэн зөв, оновчтой мэдээллээр хангах, ажилчидтай холбогдох тооцоог тухай бүрт хийж байх

Dumuguu

Д.ДӨМӨГТҮШИГ

ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, СҮЛЖЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 208, утас: 95818148

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

ЗДТГ-ын сүлжээ болон компьютер, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллана. Цахим засаглалын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

 

Н.ЦЭЛМЭГ

ХҮНИЙ НӨӨЦ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН  МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 209, утас: 95774443

И-мэйл:

·

Төрийн албаны стандартыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, төрийн жинхэнэ албаны мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах

 

Г.АЛТАНЗАЯА

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН

Өрөөний № 208, утас: 99437719

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна.

 

 

  

ЗАСАГ ДАРГЫН ТУСЛАХ

Өрөөний № 213, утас: 95025002

И-мэйл:    Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Засаг дарга болон орлогч дарга нарт ирсэн албан бичгүүдийг бүртгэж танилцуулан, заалт хийлгэж, холбогдох хэлтэс агентлагуудад өгөх, хяналт тавих, Засаг даргын албан даалгавар, захирамжид виз өгөх, тамга тэмдэг дарах, албан тоотод гарын үсэг зуруулж, зааврын дагуу тамга, тэмдэг дарах Засаг дарга болон орлогч даргатай уулзах албан болон хувийн уулзалтыг зохион байгуулах

 

О.НЯМ-АДЪЯА 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТУСЛАХ

Өрөөний № 213, утас:

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Засаг даргын үйл ажиллагааг шуурхай байдлаар хангах. Засаг даргаас албан тушаалтан, албан газруудад өгсөн үүрэг даалгаврыг баримт бичиг болгон баримтжуулж, албажуулах. Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, Засаг даргын цагийн зохион байгуулалтыг хийх. Үйл ажиллагааны график гаргах. Засаг даргын албан үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх.

 
Find us on Facebook
Follow Us