You are here: Home Нутгийн удирдлага Аймгийн ЗДТГ Хэлтсүүд Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Аймгийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн системчлэл мэдээлэл, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, нутгийн захиргааны байгууллагуудад эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, сумдын эрх зүйн ажлыг удирдан чиглүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг шалган зааварчилах, хүний эрхийг хангах ажил, хуулийн байгууллагуудтай харилцах, нийгмийн дэг журам хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, архивийн үйл ажиллагаа, хил хамгаалахад туслах хүчний ажил зэрэг асуудлаар бодлогын баримт бичиг боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилладаг.

 

Б.МӨНХБАТ

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний № 217

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр болон дотоод ажлын хүрээнд гаргаж байгаа эрх зүйн акт хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, арга зүйн зөвөлгөө, туслалцаа үзүүлэх

Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харьяа байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж үүрэг чиглэл өгнө.

 

Л. ОЮУНЦЭЦЭГ

ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Утас: 99437159, 89997159, 93210460

Е-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Хариуцсан ажил:

1. Монгол Улсад Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийг аймагт хэрэгжүүлэх салбар хорооны ажил

2. “Эрх зүйн туслалцааны төв”-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлыг хариуцан зохицуулж иргэд, төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт хийх

3.Иргэдэд эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгч, туслалцаа үзүүлэх

4.УИХ-ын үйл ажиллагааны мэдээлэл, сурталчилгааны ажил

5.Гадаадын иргэн, харъяатын бүртгэл судалгаа хийлгэж нэгтгэн ГИХАЭАлбанд хүргүүлэх

6. Нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хууль зүйн мэргэжил арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

П.ЦЭЦЭГСҮРЭН

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЛАВЛАГААНЫ САН, СИСТЕМЧЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

утас: 99208951, 99680200

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт хөдөлгөөн оруулах түүнээс иргэд, байгууллага, албан тушаалтанд лавлагаа, мэдээлэл өгөх болон хэлтсийн дотоод ажил хариуцна.

 

 

Л.ГЭРЭЛМАА

ХУУЛИЙН ГЭРЭЭ, ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

утас:

И-мэйл:gerelmaa Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

 

 

 

 

С.БАТДОРЖ

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

өрөөний  № 218,  утас: 99203576,88433507

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Архив, албан  хэрэг хөтлөлтийн  хууль, тогтоомжийг аймгийн хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад хэрэгжүүлэх, түүнд  хяналт-үнэлгээ өгөх,  мэргэжил  арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

 

 

Б.БАТЦЭЦЭГ

АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГИЙН ЭРХЛЭГЧ

өрөөний № 121 утас:99470288

E_mail; Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Төрийн архивт хөмрөг  үүсгэгч  байгууллагуудын байнга  хадгалах баримтаар  нөхөн бүрдүүлэх, хадгалах, хамгаалах, иргэд байгууллагуудад архивын баримтаар үйлчлэх

 

 


М.ЭНХЖАРГАЛ

АРХИВЫН ТАСГИЙН АРХИВЧ-ОПЕРАТОРЧ

Өрөөний №: 119, утас: 99436697

И-мэйл;  Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ,

Архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах  хадгаламжийн нэгжүүдийг данс бүртгэлтэй тулган, цахим хэлбэрт оруулах,  мэдээллийн хоёрдогч санг үүсгэх

 

 

 

Ш.ДЭЛГЭРМАА

АРХИВЫН ТАСГИЙН АРХИВЧ-ОПЕРАТОРЧ

Өрөөний №: 119, утас: 99697819

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Архивын баримтаас  лавлагаа, магадлагаа хайх, олгох, архивын баримтын  мэдээллийн хоёрдогч санг үүсгэх

 

 

Т.НАРАНЧИМЭГ

АРХИВЫН ТАСГИЙН АРХИВЧ-ОПЕРАТОРЧ

Өрөөний №: 119, утас: 99038503

И-мэйл: naranchimeg_0808 Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Архивын баримтаас  лавлагаа, магадлагаа хайх, олгох, архивын баримтын  мэдээллийн хоёрдогч санг үүсгэх

 
Find us on Facebook
Follow Us