Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
Аймгийн хэмжээний санхүү, төсвийг зохистой удирдаж, төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, нягтлан бодох бүртгэлийн богино болон дунд хугацааны төлөвлөлт, бодлого боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, түүнчлэн санхүүгийн холбогдолтой хууль, тогтоомж, Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг чиг үүрэгтэй ажилладаг.

Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн систем болох төрийн сангаар дамжуулан санхүүгийн үйлчилгээг иргэд, үйлчлүүлэгч байгууллагад  хүргэдэг

 

М.ОТГОНХАНД

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний № 301, утас:99022533,99204186,93017018

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Хэлтсийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн үндсэн дээр удирдаж, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд аймгийн эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлого боловсруулах, стратегийн шийдвэр гаргах,

хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах

Төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах, аймгийн хэмжээнд бүртгэл тайлан тооцоог стандартын дагуу үнэн зөв хөтлөн явуулах асуудлыг хариуцаж, мэргэжил арга зүйн удирдлагыг хэрэгжүүлэх

 

tzuh_doljinjav

Б.ДОЛЖИНЖАВ

ТӨРИЙН САНГИЙН ТАСГИЙН ДАРГА

Өрөөны № 314, утас 99209764, 89861008, 98433805

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Хуулийн дагуу төсөвт байгууллагуудын санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу олгож, төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийг про бланс программд шивсэн гүйлгээг анхан шатны баримтанд шалгаж баталгаажуулах, сар бүрийн аймгийн төсвийн орлого, зарлагын мэдээг нэгтгүүлэн Сангийн яаманд сүлжээгээр дамжуулж өгөх, удирдлагуудыг зохих мэдээллээр хангах, төсөвт байгууллагуудын улирал бүрийн бланс хүлээн авч хагас бүтэн жилээр нэгтгэн Сангийн яаманд нэгтгэл өгөх

...........................

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, ХЭЛТСИЙН ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний №314, утас:

И-мэйл:

Орон нутгийн сум, байгууллагуудыг хариуцна.

Орон нутгийн төсвийн зарлагын төсөл боловсруулах, төлөвлөх,  хуваарилах,  батлуулах, хяналт  тавих  асуудлаар аймгийн хэмжээнд богино болон дунд хугацааны бодлого боловсруулан, бодлогын  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, санхүүгийн холбогдолтой хууль, тогтоомж, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Удирдлагыг үнэн зөв, оновчтой мэдээллээр харъяа байгууллагуудынхаа  ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангана.

Хэлтсийн дотоод ажил, улирал, жилийн төлөвлөгөө гарган, түүний биелэлтийг хангуулах, зохиосон ажлын сар, улирал, жилийн тайлан гаргах.

А.ОЮУНДЭЛГЭР

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 319, утас: 99306289

И-мэйл: О Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийг мөрдүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сангийн яамнаас гаргасан санхүүгийн тайлан жагсаалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, аргачлалыг орон нутагт мөрдүүлэх, аймгийн нягтлан бодогч нарын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах, санхүүгийн улсын байцаагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэх, түүний биелэлтэнд хяналт тавих, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайланг шалгаж, хүлээн авч нэгтгэл хийх, торгууль шийтгэврийн хуудасны тооцоо хийх

 

 

..........................

ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний №101:  утас:

И-мэйл:

Татварын хэлтэс, сум, төсөвт байгууллагуудыг хариуцна.

Орон нутгийн төсвийн орлого,хөрөнгө оруулалт,хөгжлийн сангийн төсвийн  төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, батлуулах, хяналт тавих

Татварын бааз суурийг өргөтгөх, орон нутагт бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнийн мэдээг сар бүр гаргах, үнийн зөвшлийн комиссыг тухай бүр хуралдуулах

Санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, бодлого зорилтыг сурталчлах,түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Б.БЯМБАСҮРЭН

ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 101, утас: 99206815  98650658

Э-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Барилга хот байгуулалтын сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Соёл, спорт аялал жуулчлалын сайд, Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Баруун бүсийн зөвлөл, орон нутгийн байгууллагуудыг хариуцна.

Хариуцсан байгууллагын хүрээнд батлагдсан төсвийн хувиарын дагуу зардлын ваучер бичих, нягтлан бодогчдыг мэргэжил аргазүй, мэдээллээр хангах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

 

Г.ӨӨДЭЙ

ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 101, утас: 99209675 

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Хууль зүйн  сайд, Шадар сайд, Ерөнхий прокурор, Хөдөлмөрийн сайд,  Нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, орон нутгийн байгууллагуудыг хариуцна.

Хариуцсан байгууллагын хүрээнд батлагдсан төсвийн хувиарын дагуу зардлын ваучер бичих, нягтлан бодогчдыг мэргэжил аргазүй мэдээллээр хангах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

 

Х.ГАНБОЛД

ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 101, утас: 99197250

И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Орон нутаг, БОНХөгжлийн сайд, Соёл, спорт аялал жуулчлалын сайд, Батлан хамгаалахын сайд, Сангийн сайд, Хүн ам нийгмийн хөгжлийн сайд, Ерөнхий сайд, Статистик, Хөдөлмөрийн сайдын байгууллагуудыг хариуцна.

Хариуцсан байгууллагын хүрээнд батлагдсан төсвийн хувиарын дагуу зардлын ваучер бичих, нягтлан бодогчдыг мэргэжил аргазүй мэдээллээр хангах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

 
Find us on Facebook
Follow Us