You are here: Home Нутгийн удирдлага Аймгийн ИТХ Товч танилцуулга

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

Ажлын алба

Ховд аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба нь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Тэргүүлэгчдээс сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд баримталж ажиллах үндсэн чиглэл, жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг бүрэн хэрэгжүүлэх, ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, Хурлын тэргүүлэгч, Төлөөлөгчдийг мэдээ мэдээллээр хангах, тэдэнд туслах үүргийг гүйцэтгэдэг юм. ИТХ-ын Ажлын алба нь Хурлын нарийн бичгийн дарга буюу Ажлын албаны дарга, Нутгийн удирдлага, хуулийн хэлтэс, Эдийн засаг, үйлдвэрлэл, өмчийн харилцааны хэлтэс, Олон нийттэй харилцах хэлтэс болон жолооч гэсэн нийт 19 орон тоотойгоор ажиллаж байна.

 
Find us on Facebook
Follow Us