You are here: Home Байгууллага ЗД-ын дэргэдэх Аймгийн Музей

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

АЙМГИЙН МУЗЕЙ

 Ховд аймгийн музей нь 1950 онд орон нутаг сурталчлах кабинет нэртэй 1 орон тоотой 40 гаруй үзмэртэй анх байгуулагдаж байсан. Байгуулагдсанаасаа хойш аж ахуй зохион байгуулалтын талаар улам бэхжиж, баруун монголын ард түмэнд аймаг орон нутгаа сурталчлах ажлын хүрээ жилээс жилд өсч, 1967 онд Аймгийн орон нутаг судлалын музей, 1991 онд Аймгийн музей болон өргөжиж, өдгөө 12 орон тоотой 8 танхимтай, 3100 ширхэг үзмэртэй, жилдээ дотоод гадаадын нийлсэн  4-5  мянган үзэгчид сонирхон үздэг баруун монголын  соёлын томоохон төв болон өргөжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Олон ястны  Өв соёлын хүрээлэн

 “Оюунлаг Ховд” Хөтөлбөрийн хүрээнд  Ховд аймаг үүсэн байгуулагдсаны 80 жилийн ойг угтан хэрэгжүүлсэн бүтээлч бодит ажлын нэг нь олон ястны “Өв соёлын хүрээлэн”-г барьж байгуулсан явдал юм.

Энэ нь

Олон ястан ард түмэн оршин суудаг Ховд сайхан нутгаараа бахархах

Олон үндэстэн ястны өвөрмөц ёс заншил, түүх соёлоороо бахархах

Өв соёлоо гадаад, дотоодын зочид төлөөлөгчдөд орон нутгаа  сурталчлан таниулах

ЕБС-ын сурагчдад ёс заншил, түүх соёлын хичээл орж, боловсролын ажил явуулах

Олон ястны түүх соёлын нандин  өвийг хадгалан хамгаалах, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

Гадаад дотоодын зочид төлөөлөгчдийг татах, аялал жуулчлал зохион байгуулах ач холбогдолтой.

 

Хаяг байршил: Цамбагарав баг, Холбооны газрын дэргэд

Холбоо барих утас: 7043-2286

 


Normal 0 false false false MN X-NONE X-NONE

 Ховд аймгийн музей нь 1950 онд орон нутаг сурталчлах кабинет нэртэй 1 орон тоотой 40 гаруй үзмэртэй анх байгуулагдаж байсан. Байгуулагдсанаасаа хойш аж ахуй зохион байгуулалтын талаар улам бэхжиж, баруун монголын ард түмэнд аймаг орон нутгаа сурталчлаõ ажлын хүрээ жилээс жилд өсч, 1967 онд Аймгийн орон нутаг судлалын музей, 1991 îíä Àéìãèéí ìóçåé болон өргөжиж, өдгөө 12 орон тоотой 8 танхимтай, 3100 ширхэг үзмэртэй, жилдээ äîòîîä ãàäààäûí íèéëñýí  4-5  мянган үзэгчид сонирхон үздэг áàðóóí ìîíãîëûí  соёлын томоохон төв болон өргөжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Îëîí ÿñòíû  “ªâ ñî¸ëûí õ¿ðýýëýí

 “Îþóíëàã Õîâä” Õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä  Õîâä аéìàã ¿¿ñýí áàéãóóëàãäñàíû 80 æèëèéí îéã óãòàí õýðýãæ¿¿ëñýí á¿òýýë÷ áîäèò àæëûí íýã íü îëîí ÿñòíû “ªâ ñî¸ëûí õ¿ðýýëýí”-ã áàðüæ áàéãóóëñàí явдал юм.  

Энэ нь

ü  Îëîí ÿñòàí àðä ò¿ìýí îðøèí ñóóäàã Õîâä ñàéõàí íóòãààðàà áàõàðõàõ

ü  Îëîí ¿íäýñòýí ÿñòíû ºâºðìºö ¸ñ çàíøèë, ò¿¿õ ñî¸ëîîðîî áàõàðõàõ

ü  ªâ ñî¸ëîî ãàäаàä, äîòîîäûí çî÷èä òºëººëºã÷äºä îðîí íóòãàà  ñóðòàë÷ëàí òàíèóëàõ

ü  ÅÁÑ-ûí ñóðàã÷äàä ¸ñ çàíøèë, ò¿¿õ ñî¸ëûí õè÷ýýë îðæ, áîëîâñðîëûí àæèë ÿâóóëàõ

ü  Îëîí ÿñòíû ò¿¿õ ñî¸ëûí íàíäèí  ºâèéã õàäãàëàí õàìãààëàõ, èðýýä¿é õîé÷ ¿åäýý ºâë¿¿ëýí ¿ëäýýõ

ü  Ãàäààä äîòîîäûí çî÷èä òºëººëºã÷äèéã òàòàõ, àÿëàë æóóë÷ëàë çîõèîí áàéãóóëàõ ач холбогдолтой.  

 
Find us on Facebook
Follow Us