You are here: Home ТАЗСЗ ТАЗСЗ-ийн Бүрэлдэхүүн

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

The News
Ховд аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОВД АЙМАГ ДАХЬ

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2014 оны 03 сарын 12-ны өдөр                 Дугаар №09                                     Ховд

Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 141 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт бүтцийн өөрчлөлт хийх тухай Засаг даргын 2013 оны  А/412 дугаар захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2014 оны Б/08 дугаар тушаал, Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 29 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Салбар зөвлөлийн дарга: Б.Батмөнх

  -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  дарга

Гишүүд:

2. Н.Бөхболд

-Аймгийн Иргэдийн хурлын нарийн бичгийн дарга

3. Д.Дэлгэрбаяр

  -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга

4. Л.Галбадрах 

-Аймгийн ерөнхий аудитор

5. Д.Даваасүрэн

  - Баруун бүсийн давж заалдах шатны 6-р шүүхийн Тамгын газрын дарга

6. Ж.Дөлбадрах 

  -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга

7. П.Амгаланбаатар 

  -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын   Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

8. С.Цэрэнсамбуу

  -Аймгийн Цагдаагийн газрын Дарга

9. Т.Ариунбилэг

  -Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

10. Ц.Алтанхишиг 

  - Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

11. Ц.Оюунчимэг

  -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

ДАРГА                    Б.БАТМӨНХ

 
Find us on Facebook
Follow Us