You are here: Home Байгууллага ЗД-ын дэргэдэх Татварын хэлтэс

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Эрхэм зорилго:

Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар ногдуулж, хураах замаар нийтийн хэрэгцээ болон нийгмийн халамжинд зориулах орлогоор Засгийн газрыг хангахад оршино.

Алсын хараа: Ил тод, нээлттэй, шуурхай, үйлчилгээнд чиглэсэн орчин үеийн татварын албыг хөгжүүлж, орлогоо бодитойгоор мэдүүлж, татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

1.Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчдийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах

2. Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих

3. Улс орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх

Үндэсний Татварын алба 2013 оныг “ Татварын суурийг өргөжүүлж, татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх” жил болгох зорилт тавьж байна.

Хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүд

1. Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр (2013-2015 он)

2. ҮТА-ны хөгжлийн дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх  Инновацийн дэд хөтөлбөр (2012-2015 он)

3.  Шинэчлэл ил тод байдлын хөтөлбөр (2009-2012 он)

4.  Авилга, хээл хахуультай тэмцэх хөтөлбөр ( 2008-2014 он)

5.  Албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр (2009-2012 он)

6.  Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр (2013-2016 он)

 
Find us on Facebook
Follow Us