You are here: Home Ил тод байдал Худалдан авах Тендер үр дүн

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

Тендерт шалгасан
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр Манхан сумын Зэрэг гол багаас Ховд чиглэлд 12,7 км хайрган хучилттай зам барих
2 Орон нумгийн замын сангийн хөрөнгөөр авто зогсоол, явган зам талбай хийх
3 Аймгийн ИТХ-ын оффисын засварын ажил
4 Хөдөлмөрийн хэлтэст суудлын авто машин авах
5 Хотын доторх авто замын гэрэл дохио нийлүүлэх
6 Улсын төсвийн хөрөнгөөр 3-р цэцэрлэгийн засварын ажил
7 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр шинэ суурьшлын бүсэд жишиг хашаа барих
8 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Булган сумын цэцэрлэгийн засварын ажил
9 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Алтай сумын сургуулийн засварын ажил
10 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Ховд аймгийн Манхан сумын моорог, хашаа барих ажлын тендер
11 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх Ховд аймгийн Булган сумын “Минжит Булган” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны засварын ажлын тендер
12 Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын засварын ажлыг гүйцэтгүүлэх тендер
13 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дээврийн засварын ажлыг гүйцэтгүүлэх тендер
14 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх шинэ суурьшлын бүсэд жижиг хашаа барих ажлын тендер
15 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хүүхдийн Баянбулаг зуслангийн их засварын ажлын тендер
16 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх тохижилт үйлчилгээний компанид тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх тендер
17 Ховд хотын ногоон байгууламжийн хашаа, услалтын ажлын тендер
18 Мөнххайрхан сумын эмнэлэгийн барилгын их засварын ажлын тендер
19 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах тендер
20 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторын төхөөрөмж нийлүүлэх тендер
21 Улсын нөөцийн салбарын хүнсний агуулахын барилгын иж бүрэн засварын ажил
 
Find us on Facebook
Follow Us