You are here: Home Байгууллага ЗД-ын дэргэдэх УБХэлтэс

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2015 оны 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны товч тайлан

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2015 оны 04 дүгээр сард нийт 2802 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж ажилласнаас

  1. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр - 1938

Үүнээс:

- Аймгийн хэмжээнд нийт шилжих хөдөлгөөнд хамрагдсан иргэд- 483 ба шилжин ирсэн иргэд -63, шилжин явсан иргэд -119, аймаг доторхи сумаас сум, багаас багт шилжсэн -301

-       Гадаад паспорт олголт болон сунгалт- 283

-       Иргэний үнэмлэх шинээр олгосон-90, сунгалт-142, дахин олгосон-71

 
3 сарын тайлан

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2015 оны 03 дугаар сард нийт 3194 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж ажилласнаас

  1. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр - 2470

Үүнээс:

 
2-р сарын мэдээ

Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2015 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны товч тайлан

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2015 оны 02 дугаар сард нийт 2648 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж ажилласнаас

Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр - 1715

Үүнээс:

- Аймгийн хэмжээнд нийт шилжих хөдөлгөөнд хамрагдсан иргэд-368 ба шилжин ирсэн иргэд -46, шилжин явсан иргэд -97, аймаг доторхи сумаас суманд шилжсэн-139, багаас багт шилжсэн -86

- Гадаад паспорт олголт болон сунгалт-145

- Иргэний үнэмлэх шинээр олгосон-146, сунгалт-145, дахин олгосон-92

-Иргэний бүртгэлийн лавлагаа олголт – 423

- Иргэний гэр бүлийн байдлын 8 төрлийн бүртгэл-396 Үүнээс:

  · Төрөлт – 223 
 
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Эрхэм зорилго: Иргэнд суурилсан төрийн бүртгэлийн үнэн бодитой ой санамжийг бий болгох, төр, иргэнийг холбосон бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний эрхийг хангахад оршино.

 


Find us on Facebook
Follow Us