img01
Ховдын түүх
img01
Газарзүйн байрлал
img01
Тоон мэдээлэл
img01

Ховд аймаг нь Монгол орны баруун урд хэсэгт баруун ба өмнөд талараа БНХАУ, баруун талаараа Баян-Өлгий аймаг, зүүн хойт талаараа Увс аймаг, зүүн талаараа Завхан аймаг, зүүн өмнөд талаараа Говь-Алтай аймагтай тус тус хиллэн оршино.
Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 76,1 мян.км2, 17 сум, 91 багтай. Үзэсгэлэнт сайхан Ховд хот нь Монгол Алтайн сүрлэг өндөр уулсаас эх авч урссан Буянт голын хөвөөнд далайн төвшнөөс дээш 1405 м өндөрт, Улаанбаатар хотоос 1450 гаруй километр зайд оршино.

img01